Контакти
Карта на покритието
За ВИМ ТВ
Ние сме убедени, че свободата на изразяване и информацията, така както е определена в чл. 10 на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, представлява един от най-важните принципи на демократичното общество и едно от основните условия за развитието на това общество и на всяко човешко същество. Считайки, че непрекъснатото развитие на информационните и съобщителните технологии ...